Podmínky - AKUMASHOP

Obchodní podmínky

Obchodní  podmínky

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na internetovém obchodě akumashop.cz. Všechny smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky, především Občanským zákoníkem ( pro fyzické osoby – nepodnikatele ), Obchodním zákoníkem ( pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby) a  Zákonem o ochraně spotřebitele.

Provozovatel internetového obchodu akumashop je společnost STOENER s.r.o., Svatoplukova 520, 698 01 Veselí nad Moravou IČO :  27739562 DIČ : CZ27739562, zapsána v OR u kraj soudu v Brně v odd.C, vložce c5579.

Ochrana dat a osobních údajů
Provozovatel prohlašuje , že všechna data a osobní údaje získané prostřednictvím internetového obchodu budou využita jen pro účely obchodního vztahu a neposkytne je třetím stranám.

Objednávka zboží
Kupující uskutečňuje objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu akumashop.cz, kde upřesní požadovaný typ zboží, objednané množství , způsob přepravy a platby. Objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy. Po odsouhlasení prodávajícím se kupní smlouva stává závaznou. Kupující zasláním objednávky potvrzuje , že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu.

Dodací podmínky
Dodací podmínky navrhuje kupující v objednávce. Náklady na přepravu uvedené v internetovém obchodě platí pro objednané zboží do celkové hmotnosti 15 kg. Při hmotnosti zboží větším jako 15 kg budou náklady na přepravu sjednány individuálně s kupujícím dle tarifu přepravců. K přepravě zboží jsou standardně využívány služby České pošty a společnosti TopTrans. V případě zájmu kupujícího lze sjednat jiní způsob přepravy.
Při převzetí zboží dodaného třetí stranou zkontrolujte zda je zboží nepoškozené, v případě poškození zboží nepřebírejte a reklamujte u přepravce. Pokud je to možné , zdokumentujte poškození a ihned oznamte závadu prodávajícímu.
Zboží uvedené v internetovém obchodě jako skladem je odeslané do 3 dnů od schválení objednávky prodávajícím. Při zboží uvedeném jako na objednávku se dodací termín upřesní a odsouhlasí dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
Odběr zboží v provozovnách prodávajícího lze uskutečnit v době vzájemně smluvené mezi kupujícím a prodávajícím.

Platební podmínky
Platební podmínky navrhuje kupující v objednávce. V případě zájmu lze sjednat jiné platební podmínky dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy
Od schválené kupní smlouvy může fyzická osoba – nepodnikatel odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinný vrátit nepoškozené zboží v původním balení, včetně dokladů spojených s prodejem, na vlastní náklady. Zboží nesmí jevit známky užívání a opotřebení, akumulátory které byly zaslány v suchém stavu nesmí být aktivovány ( naplněny kyselinou). Zboží neposílejte dobírkou, kupní cena zboží bez nákladů na přepravu Vám bude vrácena do 30 dní na účet nebo poštovní poukázkou ! Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
Při osobním odběru v provozovnách prodávajícího nelze od kupní smlouvy odstoupit !
Od kupní smlouvy nelze odstoupit ani v případě úpravy zboží dle individuálních požadavek kupujícího !
O odstoupení od smlouvy informujte prodávajícího k sjednání místa dodání (provozovny).

Reklamace
Na prodávané zboží se poskytuje záruka dle podmínek výrobců nebo prodávajícího uvedených v záručním listě nebo návodě na použití, které kupující obdrží spolu s dodaným zbožím. Záruční doba pro fyzické osoby – nepodnikatele je 2 roky, pro ostatní kupující dle Obchodního zákoníku nebo dle vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího. V případě reklamace v průběhu záruční doby doručte zboží po dohodě s prodávajícím do provozovny s popisem závady zboží. Náklady na přepravu zboží do provozovny a jiné náklady související s reklamací hradí kupující. Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího.V případě neoprávněné reklamace (např. baterie pouze vybita) může prodávajíci požadovat od kupujíciho úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Zpětný odběr
Provozovatel zabezpečuje v provozovnách  zpětný odběr použitého zboží prodávaného v internetovém obchodě akumashop.cz. Termín odběru je nutné předem dohodnout mezi kupujícím a prodávajícím.

Uvedené obchodní podmínky platí od 1.1.2011
Při nákupu zboží platí obchodní podmínky uvedené v den prodeje zboží.